РЯЗАНИ ЛЕНТИЧКИ

РЯЗАНИ ЛЕНТИЧКИ

Това са рязани гнайсови лентички с ширина 20мм. Те се особено подходящи за интериорна употреба . Предлагат се както двустранно така и четиристранно рязани.

Двустранно рязани – 20мм. на свободна дължина

Четиристранно рязани – 20х100мм.

ОБЕКТИ, ЗА КОИТО Е ИЗПОЛЗВАН ТОЗИ МАТЕРИАЛ