РЯЗАНА ЗИДАРИЯ

РЯЗАНА ЗИДАРИЯ

Рязана зидария – чела и ъгли от рязана зидария с дебелина оказана от клиента. Подходяща за външна облицовка върху вече съществуваща стена.

ОБЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ С ТОЗИ МАТЕРИАЛ