ПОЛИГОНАЛНИ /НЕОФОРМЕНИ/ ГНАЙСОВИ ПЛОЧИ

  • Home
  • /
  • Produkti
  • /
  • ПОЛИГОНАЛНИ /НЕОФОРМЕНИ/ ГНАЙСОВИ ПЛОЧИ

ПОЛИГОНАЛНИ /НЕОФОРМЕНИ/ ГНАЙСОВИ ПЛОЧИ

Полигонални плочи – това са неоформени естествени гнайсови плочи с различна форма, сортирани по голeмина и дебелина.

Облицовка – гнайсови плочи с естествена форма за облицовка; – те са с дебелина от 15 до 25 mm. Използват се и за настилка върху бетонова основа. Сортират се на три вида.

Брой на кв.м.

Дебелина в мм.
1 6 – 9 бр. 15 -25 мм.
2 8 – 12 бр. 15 – 25 мм
3 6 – 15 бр. 15 -25 мм

Настилка – плочи с естествена форма за настилка – те са с дебелина от 30 до 50 mm. Сортират се на три вида.

Брой на кв.м.

Дебелина в мм.
1 до 2 бр. 30 -50 мм.
2 до 4 бр. 30 – 50 мм
3 до 12 бр. 30 -50 мм

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ С ТОЗИ МАТЕРИАЛ