ПАВЕТА

ПАВЕТА

Паветата са подходящи за външна настилка /паваж/. Предлагат се с рязани и очукани ръбчета. Те са с размери 100х100мм. и дебелинa 20-35мм.

ОБЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ С ТОЗИ МАТЕРИАЛ