РЯЗАНИ ГНАЙСОВИ ПЛОЧИ С ОЧУКАН КОНТУР

Това са четиристранно оформени гнайсови плочи с ръчно обработени ръбчета. Подходящи, като за външна така и за вътрешна облицовка.  

рязан глиц

  
плочи с очукан контур
Глиц   
Глиц