РЯЗАНИ ЛЕНТИЧКИ

Това са рязани гнайсови лентички с ширина 20мм. Те се особено подходящи за интериорна употреба . Предлагат се както двустранно така и четиристранно рязани.  

 

stipes20   
stripes22

 Двустранно рязани - 20мм. на свободна дължина

 

stripes12
pana
Четиристранно рязани - 20х100мм.