ПОЛИГОНАЛНИ /НЕОФОРМЕНИ/ ГНАЙСОВИ ПЛОЧИ

Полигонални плочи - това са неоформени естествени гнайсови плочи с различна форма, сортирани по голeмина и дебелина.

Полигонален гнайс 

Облицовка - гнайсови плочи с естествена форма за облицовка; - те са с дебелина от 15 до 25 mm. Използват се и за настилка върху бетонова основа. Сортират се на три вида.

Брой на кв.м.

Дебелина в мм.

1

6 - 9 бр.

15 -25 мм.

2

8 - 12 бр. 15 - 25 мм

3

6 - 15 бр. 15 -25 мм
Полигонална облицовка   
Неоформенна облицовка

 

Настилка - плочи с естествена форма за настилка - те са с дебелина от 30 до 50 mm. Сортират се на три вида.

Брой на кв.м.

Дебелина в мм.

1

до 2 бр.

30 -50 мм.

2

до 4 бр. 30 - 50 мм

3

до 12 бр. 30 -50 мм
настилка   
синя наслтила

Полигонални плочи за настилка върху вибриран пясък до 4 бр./ред

 

големи плочи   
Тревна фуга

Полигонални плочи - тревна фуга - до 2 бр./ред