КАМЪК ЗА ЗИДАРИЯ /ГРАДЕЖ/

Зидарията се използва, както за изграждане на стени, огради и др. така и за обличане на стени.

 
  Зидария  
тънка зидария

 Зидария за обличане на стени. Тя е с размери: височина 80-150 мм.; дебелина до 150мм.; дължина- свободна.

 
  камък за зидария  
камък за зидане
 Камък за градеж и суха зидария